Home |  Opvang |  Beleid |  Ons team |  Openingstijden |  Tarieven |  Contact 

Bolliewollie kinderopvang Reusel

 

Beleid

 

Bolliewollie kinderopvang is een kleinschalig op zichzelf staand kinderopvang. Dit zal van grote invloed zijn op het pedagogisch beleid.

Kleinschaligheid, eigenheid, warmte en gezelligheid domineren dit bedrijf. In dit pedagogisch beleidsplan zal de omschrijving van onze visie en doelstelling van Bolliewollie kinderopvang duidelijk worden uiteen gezet. Wij zullen duidelijk maken hoe wij met ontwikkelingen omgaan en welke werkwijze wij daarvoor hanteren.

Dit pedagogisch beleidsplan is bestemd voor iedereen die direct of indirect bij de opvang betrokken is. Op deze manier schetsen wij een duidelijk beeld van de manier van werken binnen de kinderopvang. Het beleidsplan geeft richting aan het handelen van de pedagogisch medewerkers. Dit sluit echter niet uit dat iedere pedagogisch medewerker op zijn of haar eigen unieke manier vorm kan geven aan het handelen.

 

Het beleidsplan is een dynamisch plan wat met zeer grote regelmaat zal worden geƫvalueerd en waar nodig veranderd en aangescherpt. Dit om de kwaliteit binnen de opvang te blijven verbeteren.

Download en/of bekijk hier het Algemeen Pedagogisch Beleidsplan.

speelgoed draadmodel
spelende kinderen