Home |  Opvang |  Beleid |  Ons team |  Openingstijden |  Tarieven |  Contact 

Bolliewollie kinderopvang Reusel

 

Opvang

 

Bolliewollie kinderopvang Reusel is een zelfstandig kinderdagverblijf, waar veiligheid en eigenheid van het kind centraal staan. Wij bieden een gezellig kinderdagverblijf met een open sfeer waar met ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte gewerkt wordt.

Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Maar ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar in de vorm van buitenschoolse opvang.
Ieder kinderdagverblijf heeft zijn eigen stijl van werken. De bij ons in het oog springende punten zijn:

  • Genoeg ruimte, dat betekent grote groepsruimten, voor spel als middel voor ontwikkeling en ontplooiing;
  • Het motiveren van de zelfstandigheid van kinderen;
  • Leren opkomen voor jezelf;
  • Maar ook rekening houden met anderen;
  • Kleine groep waardoor een individuele benadering mogelijk blijft;
  • Naast de vele vrije speelmomenten bieden wij de kinderen activiteiten met veel diversiteit; denk aan zingen, voorlezen, dansen met dreumesen en peuters, knutselen en spelletjes.

 

Goede verantwoorde kinderopvang kan alleen realiseerbaar zijn als er nauw met ouders overlegd wordt. Het is de bedoeling dat ouders de opvang ervaren als aanvulling op hun eigen wijze van opvoeden.

Wij streven er naar om een zo veilig mogelijke omgeving te creƫren welke geborgenheid en warmte aan de kinderen zal bieden. Tevens zal deze omgeving de mogelijkheid bieden waardoor de kinderen zich op alle ontwikkelingsgebieden optimaal kunnen ontwikkelen door ontdekking, experimenteren en stimulatie.

In eerste instantie staat "het kind zijn" voorop. Ieder kind is een uniek persoon. Ieder kind heeft zijn eigen tempo van ontwikkelen. Dit zal in acht genomen worden en als uitgangspunt dienen voor de verzorging en stimulatie van het kind.

Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid volgens de kwalificatie eisen gesteld in het cao Kinderopvang. Dit betekent dat we beroepskrachten hebben met aanvullende scholing om te mogen werken met 0-jarigen, de zogenoemde "baby-specialisten". Dit is een eis die voortkomt uit de wet IKK. Buiten goed opgeleide pedagogisch medewerkers zijn onze medewerkers ook zeer enthousiast.

spelende kinderen